Visnyeszéplak egy halálra ítélt település volt a 80-as években. Kivételes természeti adottságokkal rendelkező helyről van szó. A konvencionális (vegyszerező, monokultúrás, nagytáblás) mezőgazdaság itt nem tudott gyökeret verni, a környéken nincs számottevő ipari létesítmény, és a forgalmas utak is elkerülik. Ökológiai szempontból a fentiek miatt kimondottan vonzó a település.

Ezt felismerve a 90-es évek elején fiatal családok települtek be, ezáltal Visnyeszéplakra nézve is egy új korszak vette kezdetét. Miben is nyilvánul ez meg? Tradicionális szellemiség a vezérfonal; egyrészt lassan elfeledett keresztény, népi hagyományaink újraéledése, gyakorlása (szent ünnepeink élővé tétele, kézműves mesterségek stb.), másrészt ezzel szoros összefüggésben egy fenntartható életvitel, a Természettel való harmonikus együttélés elérése.

A Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület 12 éve alakult meg, hogy civil szervezetként segítse ezt a folyamatot. Mivel Visnyeszéplaknak nincs saját önkormányzata, emiatt az Egyesület gyakorlatilag “helyi mindenesként” működik hiszen számos önkormányzati feladatot felvállal.

A hagyományőrzés alapvető feladatunk. Kiemelt szerepe van szent ünnepeink (Húsvét, Pünkösd, Szent Mihály napi búcsú, Karácsony) méltó megünneplésének.

Az összlakossághoz viszonyítva örvendetesen sok a kisgyermek (több, mint a lakosság 50%-a). Ez motiválta a helyi (Alapítványi) iskola létrehozásának elindítását. Sajnos az önállóság a szigorú előírások miatt a sok próbálkozás ellenére sem sikerült. A Magyar Műhely Alapítvánnyal való együttműködés révén azonban 2007 őszétől végül is helyben tanulnak a gyermekeink.

A technikai hátteret (épület, fűtés, áram, eszközök stb.), a szervezést az Egyesületünk biztosítja. Az oktatás sikerességét jelzi, hogy az itt végzett tanulók sikeresen felvételt nyernek kaposvári, pécsi és pannonhalmi középiskolákba és onnan továbbkerülve különféle egyetemekre.

Aktívan részt veszünk a magyarországi gyümölcsész hálózat munkájában, együttműködve az Ormánság Alapítvánnyal és a Palocsa Egyesülettel. Célunk a környék tájfajtáinak feltérképezése, átmentése, ligetes gyümölcsösök kialakítása, különféle feldolgozási technológiák kipróbálása.

Az önellátóság-helyi kereskedelem-autonómia jelszavával immár 20 éve minden nyáron megtartják éves találkozójukat a Magyarországi Élő/Öko falvak. Az Élőfalvak tagjaként információs központként is működik Egyesületünk, elsősorban a régió lakói közül hozzánk fordulók számára.