Visnyeszéplak egy aprócska település Somogy megyében, a Zselicség dél-nyugati peremén.

A falu a 80-as évek végére elnéptelenedett, a villamosság, a szilárd útburkolat, a vezetékes víz, az orvos, a busz, a posta hiánya miatt.

Mi azért költöztünk erre a helyre, mert egy nyugodtabb, természetesebb, hagyományosabb életmódra vágytunk.

Itt nincs ipari létesítmény, a forgalmas utak távol esnek. De híján vagyunk sok minden másnak is, ami viszont az életet máshol kényelmesebbé teszi.

A föld, a növények és a háziállatok tartanak meg minket.

A hétköznapi élet és a megélhetés itt számos nehézséggel jár, hiszen szinte csak magunkra számíthatunk. A közlekedési feltételek, az iskola, az orvoshoz való eljutás, a munkalehetőség megteremtése nem egyszerű.

Ezért olyan megoldásokat keresünk, amelyekkel együtt tudunk élni, hosszú távon fenntarthatóak és saját magunk képesek vagyunk azokat magvalósítani.

De az ittlétünket nem a "városi léttel" szemben határozzuk meg, hanem csak szeretnénk máshogy élni az életünket.

Az egymásrautaltság, a hasonló elképzelések és a közös ünnepek adják meg az összetartozást.

Földművelésből, állattartásból, kézműves mesterségekből élünk és igénybe veszünk minden olyan bevételi forrást, amelyet állami, vagy civil szervezetek nyújtanak.

Gyümölcsészettel, kertgazdálkodással, gyógynövényekkel, méhészettel, kisebb mértékben gabonatermesztéssel foglalkozunk. Az állattartók aprójószágot, kecskét, néhányan szarvasmarhát, lovat és tavaly óta juhot tenyésztenek.

Az itt készült kézműves termékek jobbára a falun belül találnak gazdát. A falun kívülre leginkább faragott bútorok és nemeztárgyak kerülnek.

Az év hagyományos ünnepeit és népszokásait közösen ünnepeljük meg. Igyekszünk napi tevékenységeinket az emberi és természeti környezettel összhangban végezni és gyermekeinket is erre nevelni.

Nyaranta táborokat, idéntől pedig évközi szakmai képzéseket is szervezünk. Részt veszünk a Magyar Élőfalu Hálózatban, az Örökség Népfőiskolai Szövetségben és a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózatban.

Megismerni minket az Élőfalu Hálózat által szervezett téli és nyári találkozókon, illetve az általunk szervezett táborokban a legegyszerűbb.